Rozšíření

V této sekci se budete setkávat s plánovanými rozšířeními a vším co se jich týká.

Souboj s časem: Tento nový scénář je modifikací Zkoušky síly a platí pro něj stejná pravidla. Zasadním rozdílem je však změna při plnění úkolů. Jeden svět může být připojen vícekrát. Jakmile postava splní úkol a vrátí se do síně světa, získává 1 nebo 2 body slávy (podle toho zda zvolila lehký nebo těžký úkol) a ihned si bere další úkol. Jeden svět tedy může být připojen třeba 10x a jeho připojením se úkoly ostatních postav neruší! Pro jeden svět může postava plnit vždy maximálně jeden úkol.

Hra na více herních plánech. Znáš-li někoho, kdo také hraje Říši Snů, pak si můžete zahrát společně. Položte herní plány vedle sebe. Můžete si je libovolně natočit. Hrajete-li scénář Střet říší, cílem každé strany se stává připojit 4 světy. Doporučujeme si tuto variantu zahrát ve čtyřech, 2 hrdinové za Sny a 2 démoni za Tmu. Každá postava plní úkoly nezávisle. Jakmile některá strana připojí 4 svět, končí hra jejím vítězstvím. Připojí-li každá strana pouze 3 světy, pak hra končí remízou. Postavy mohou libovolně cestovat mezi herními plány. Karty událostí a úkoly používejte pouze z jedné sady. Jinak platí naprosto stejná pravidla jako ve scénáři Střet říší. Hrajete-li Zkoušku síly, platí naprosto stejná pravidla jako při hře na jednom plánu. Jedinou výjimkou je, že světy se otevírají až po připojení všech 6 světů.

Bratrství (týmová zkouška síly) V tomto scénáři platí naprosto stejná pravidla jako ve Zkoušce síly s jediným rozdílem. Vždy 2 hráči hrají společně a jejich body slávy se sčítají! Vítězí tým, jež první dosáhne stanoveného počtů bodů slávy (doporučuji 4-8).