Na samém úsvitu našich dějin, v pradávných časech, kdy se rodily myšlenky a sny se stávaly skutečností, existoval pouze jeden svět obklopený nekonečnou nicotou – Netheran, později známý jako Říše Snů. Legendy praví, že je to obrovská koule složená z pouhého světla.

V těch dávných dobách neměl Netheran a jeho obyvatelé žádného protivníka. Obývaly jej dvě rasy. Tou početnější byli Snáři, bytosti nadané neuvěřitelnou představivostí. Tkali předivo snů a svůj svět nikdy neopustili. Zhmotněním svých vizí proměňovali bezbřehou nicotu v místa mající tvar i barvu. Nejschopnější z nich vytvořili nové světy, další jim dali krajiny a ti nejméně nadaní je oživili rozličnými bytostmi, které je osídlily. Vedle Snářů obývali Říši Snů ještě Snoví draci, tvorové prahnoucí po nejhlubším poznání všehomíra. V oněch časech cestovali draci nicotou, navštěvovali jiné světy a šířili vědění po celém tehdejším vesmíru. Světy navštívené draky brzy okusily sílu tvoření a jejich obyvatelé zažívali léta blahobytu. Nikdo netušil, že éra nekonečné rozmanitosti se chýlí ku konci. Bylo totiž jen otázkou času, kdy se některý ze Snářů pokusí uchopit a spoutat sílu tvoření. A tak v nejodlehlejším koutu nicoty tajně vznikl svět Alvatar, později známý jako Říše Tmy. Jeho stvořitel se prohlásil Hrůzypánem a použil své poslední síly ke stvoření dvacetihlavé saně, na jejímž hřbetě opustil Říši Snů.

Alvatar, obří spirálovitá černá díra, začal pohlcovat světlo všech okolních světů. Jeho moc stále rostla a touha Hrůzypána ovládnout samu podstatu tvoření neznala hranic.

Mnohé světy požádaly Svět Snů o pomoc. Vyslaná delegace Snových draků se marně pokoušela vyjednávat s Hrůzypánem. Bylo jasné, že střet je nevyhnutelný. Veškerá moc Snářů, všechna jejich tvořivá síla, se nyní upnula k jedinému cíli – vrátit vesmír do starých kolejí. Odliv světla však znamenal zkázu pro nemálo světů. Jejich síly tvoření byly příliš slabé a bez podpory Snářů je brzy pohltila nicota.

Zbylé světy s pomocí draků soustředily veškeré své tvořivé síly a spoutaly je do Krystalů, kamenů moci, jež pak udržovaly veškeré světlo. Tím se staly jednou provždy nezávislé na Říši Snů. Moc Snářů se nyní zcela obrátila proti temné síni Alvataru. Hrůzypán však byl připraven.

Nikdo dnes již neví, kdo tehdy zaútočil jako první. Je však pouze naším rozhodnutím, ke komu se přidáme.

Ze zápisků mudrce Bardebana, opatrovatele Krystalu Duhovky.